Support
thaipim-tp
0-2006-9142 , 0-2967-7070 , 06-2649-9535
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ฉลากสินค้าสติ๊กเกอร์

วันที่: 2016-06-08 17:00:59.0

» คิดเป็น เมตรหน้ากว้างไม่เกิน 70 เซ็นติเมตร ราคาเมตรละ 200 บาท
» คิดเป็น เมตรหน้ากว้างไม่เกิน 120 เซ็นติเมตร ราคาเมตรละ 500 บาท
**หากต้องการตัด 2 ชั้น คิดราคาเหมา ต้องดูความยากง่ายอีกที

thaipimtp.com
เราเป็นโรงพิมพ์ให้บริการงานต่างๆในด้านสื่อส่งพิมพ์ ถ่ายเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ มีหลากหลายบริการด้วยกัน


ที่อยู่ : 488/6 ถนน ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10230
โทร : 062-6499535 | อีเมล : thaipimtp@gmail.com